Promjena adrese dostave pošiljke/uputnice ili zadržavanje pošiljke u poštanskom uredu (osim sudskih pismena, pismena po upravnom i poreznom postupku i administrativnih pismena).


Osobni podaci
Unesite svoje ime ako se radi o fizičkoj osobi, a naziv ako se radi o pravnoj.
Dosadašnja adresa dostave
Odaberite broj poštanskog ureda.
Odaberite naselje.
Nova adresa dostave
Odaberite broj poštanskog ureda.
Odaberite naselje.
Po potrebi unesite dodatne podatke (npr. prezime stanodavca koje je istaknuto na kovčežiću) kako bi vas poštar lakše pronašao na novoj adresi.